Hoặc email +31 (0)6 5789 7508 hoặc email sales@beamler.com

Liên hệ

Để yêu cầu báo giá miễn phí của bạn, hãy truy cập nền tảng trực tuyến của chúng tôi tại: quote.beamler.com (chỉ dành cho máy tính để bàn).

Có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin?
Nhóm của chúng tôi rất vui được giúp bạn.

trusted by:

Beamler 3D print service

Làm ơn hãy điền biểu mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp cho vấn đề hoặc thắc mắc của quý khách nhanh nhất có thể.