Hoặc email +31 (0)6 5789 7508 hoặc email sales@beamler.com

Tất cả các vật liệu in 3D trong một cơ sở dữ liệu

Tìm vật liệu tốt nhất cho dự án in 3D của quý khách với cơ sở dữ liệu Beam Access của chúng tôi

Cơ sở dữ liệu beAm

image-desktop@3x
image-desktop@3x

Hàng năm, rất nhiều vật liệu và máy in 3D công nghiệp mới được phát triển để hỗ trợ sự gia tăng nhu cầu về công nghệ sản xuất phụ gia.

Ngoài sự phấn khích đối với những khả năng sản xuất mới này, ngày càng có nhiều thách thức ngăn cản các công ty, kỹ sư và nhà nghiên cứu nhận ra các tiềm năng và lợi ích kinh tế của sản xuất phụ gia.

Mỗi vật liệu hoặc máy móc mới được xản xuất tạo ra vô số dữ liệu có thể được tìm thấy rải rác trên mạng internet.

Dữ liệu beAM là cơ sở dữ liệu sản xuất phụ gia phát triển bởi Beamler cho phép bạn truy cập tất cả thông tin thông qua một điểm truy cập duy nhất.

Dữ liệu từ hơn 3000 vật liệu và hơn 2000 máy in đã được thu thập để giúp người dùng sản xuất phụ gia giảm thời gian thực hiện nghiên cứu và đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm.

Tìm kiếm và lọc đặc tính vật liệu

Dữ liệu beAM có thể được sắp xếp và lọc theo nhiều tham số, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh các đặc tính kỹ thuật. Điều năng này cho phép các kỹ sư đưa ra các phân tích có ý nghĩa và cải thiện sự cộng tác và chuyển giao kiến thức trong nhóm của họ.

Tìm kiếm và lọc đặc tính vật liệu

image-tablet@3x
image-tablet@3x