Hoặc email +31 (0)6 5789 7508 hoặc email sales@beamler.com

In 3D bằng đồng

Theo truyền thống, đồng là một vật liệu rất phổ biến do tính dẫn nhiệt và dẫn điện của nó. Những phát triển gần đây