Nơi in 3D công nghiệp xảy ra

Sản xuất các bộ phận chất lượng cao bằng máy in 3D công nghiệp trên toàn thế giới.

Mạng toàn cầu • Dữ liệu kỹ thuật thời gian thực của hơn 400 vật liệu • Đối tác ISO 9001

Trusted by engineers at:
Beamler 3D printed model

Vật liệu hiệu suất cao cho mọi ngành công nghiệp

Thành công của dự án của quý khách thuộc vào việc lựa chọn vật liệu. Đảm bảo các đặc tính
vật liệu đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm rất quan trọng cho kết quả cuối cùng. Đó là lý do
chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn vật liệu in 3D công nghiệp với dữ liệu thuộc tính thời gian
thực.

Các nhóm vật liệu in 3D chính

ĐỒNG

Chất liệu có độ dẫn nhiệt và điện lớn, và độ dẻo cao.

Mật độ: lên đến 99,8%

Độ bền kéo:> 220 MPa

Độ dẫn điện:> 90% IACS

SILICONE A30

Vật liệu tương hợp sinh học với các đặc tính cơ học và hóa học độc đáo.

Độ giãn dài khi đứt: 450%

Độ bền kéo: 6 MPa

Độ cứng: Bờ A30

TUNGSTEN CARBIDE

Một hỗn hợp gốm cực kỳ cứng của vonfram và carbon.

Độ bền kéo: 530 MPa

Mật độ: 15,25 Mg / m3

Độ cứng: Vickers 2600

NHỰA NHIỆT DẺO TPU

Một loại nhựa với đặc điểm của cao su với các đặc tính cơ lý vượt trội.

Độ giãn dài khi đứt: 250%

Độ bền kéo: 10 Mpa

Độ cứng: Bờ A90

Đặt hàng các bộ phận tùy chỉnh chỉ trong vài cú nhấp chuộtUpload your 3D models
Expert Mode
Easy mode
Global manufacturing network
Quote management

Tài nguyên

3D printing copper
nguyên vật liệu

In 3D bằng đồng

Theo truyền thống, đồng là một vật liệu rất phổ biến do tính dẫn nhiệt và dẫn điện của nó. Những phát triển gần đây đã giới thiệu những khả

Read More »